Aktivace účtu nové obsluhy


Počet neúspěšných pokusů = 0

Přihlašovací údaje

 *
Napište OS a číslo osvědčení, např. OS00256
 *
Heslo musí splňovat tyto podmínky:
- obsahuje 8 a více znaků
- obsahuje alespoň jeden velký znak (A-Z)
- obsahuje alespoň jeden malý znak (a-z)
- obsahuje alespoň jednu číslici (0-9)
- nezačíná číslicí
 *
Zde napište stejné heslo jako v předchozím řádku

Osobní údaje

 *  *
 *
Uveďte své datum narození, např. 07.09.1966
 *

Číslo terminálu, kde nejčastěji obsluhuji

 *
Číslo terminálu je možné kdykoli změnit. Například když začnete pracovat na jiné sběrně nebo u jiného obstaravatele.


Po uložení Vám bude zaslán email s odkazem, jehož potvrzením dojde k aktivaci Vašeho účtu na Extranetu.
Kontaktní centrum
extranet@sazka.cz, 266 12 11 55

Nevíte si
rady?