Aktivace účtu obstaravatele


Počet neúspěšných pokusů = 0

Přihlašovací údaje

 *
Napište číslo obstaravatele, např. 123456
 *
Heslo musí splňovat tyto podmínky:
- obsahuje 8 a více znaků
- obsahuje alespoň jeden velký znak (A-Z)
- obsahuje alespoň jeden malý znak (a-z)
- obsahuje alespoň jednu číslici (0-9)
- nezačíná číslicí
 *
Zde napište stejné heslo jako v předchozím řádku


Po uložení Vám bude zaslán email s odkazem, jehož potvrzením dojde k aktivaci Vašeho účtu na Extranetu.
Kontaktní centrum
extranet@sazka.cz, 266 12 11 55

Nevíte si
rady?